Handel

Dansk webshop er blandt nordens største

Overalt i Europa brager e-handlen fremfor. Med fare for at tage al handlen fra de fysiske butikker, så er det ikke desto mindre en positiv udvikling for forbrugerne, som i bund og grund bestemmer udviklingen indenfor europæisk detailhandel. I norden ser man dog udviklingen meget kraftigere, hvor e-handlen stiger med dobbelt så meget som i resten af Europa. En af de webshops, der har rigtig meget fart på, er danske Watery.dk med grundlæggeren Daniel i spidsen.

Mange medier, herunder det førende e-handelsmedie i norden – ehandel.se– har allerede skrevet om den bare 20-åriges fremtog på det nordiske marked. Og det er nok sidste gang vi hører om denne komets bedrifter, for inden længe indtager han også både Sverige og Norge udover hjemmemarkedet Danmark. Herunder kigger vi nærmere på hvad han har gjort helt rigtigt, så du måske kan få samme høje vækstrater.

  1. Passion for produktet

Når man skal arbejde med en virksomhed i 8 til 10 år, så er der nødt til at være ne dybere passion bag ved forretningen for at kunne opretholde gnisten. Den har Daniel med Watery i høj grad fundet. For som tidligere elitesvømmer gennem 10 år, så kender han alt til svømning og den verden. Til stor fordel for både gnisten i firmaet, men bestemt også alle kunderne, som alle får gode råd med til valg af produkter mv.

  1. Arbejde hårdere end konkurrenterne.

Hvis man ser Daniel arbejde til kl. 02 og 03 ud på natten, så er det ikke usædvanligt. Han har det så sjovt med virksomheden, at tiden simpelthen glemmes. Dette er også en grundstenen til den hurtige vækst – nemlig at der bare bliver eksekveret på tingene.

  1. Invester i web platformen.

Watery.dk kører på en shopify shop, som styrer alt det bagvedliggende teknik. Det har det gjort siden starten, men siden da er designet på selve hjemmesiden konstant videreudviklet til fordel for kunderne.  Det er f.eks. en unik størrelsesfunktion, en unik guide til valg af de rette produkter mv. Dette gør at kunderne med det samme føler sig velkommen på hjemmesiden og får den hjælp til at vælge som de har brug for.

Med disse tre hovedelementer har Daniel skabt Watery, som en af nordens hurtigstvoksende e-handelsvirksomheder og altså nu på vej udover de danske landegrænser. Foran ligger først Skandinavien og dernæst resten af Europa.