Diverse nyheder

De danske studerende står godt efter endt uddannelse

Selvom udsigterne til et job er lange på nogle uddannelser, så står de danske studerende alligevel ualmindeligt godt rustet, når de har afsluttet den sidste eksamen. Som studerende i Danmark har man nemlig mulighed for at være medlem i en a-kasse helt gratis. Opfylder man de øvrige krav, står man ikke helt uden indtægt, hvis man ikke når at finde sig et arbejde før afslutningen af studie. Her i artiklen går vi nærmere i dybden med, hvad en a-kasse kan gøre for dig som studerende. Skrevet i samarbejde med https://akasse-billig.dk/. 

14 dages reglen hjælper de studerende uden job

For at kunne få dagpenge efter endt studie, skal man have være medlem af en a-kasse i mere end et år. Fristen gælder fra det øjeblik, en dimittend træder ud fra din sidste eksamen. Her er det vigtigt, at dimittenden søger dagpenge senest 14 dage efter, at den afsluttende eksamen. Gør man det, vil man være berettiget til dagpenge med det samme. Dermed skal man altså ikke vente i en måned for at kunne modtage sine dagpenge. Det gør, at de danske studerende kan være rolige, hvis de ikke har haft held til at finde et arbejde, før studiet er forbi. Jobs hænger ikke på træerne i Danmark, så derfor er det meget naturligt, at det ikke er størstedelen af de studerende, der har arbejde efter endt studie.

Har en studerende ikke været medlem af en a-kasse i minimum 1 år, står man i Danmark stadig ikke helt på bar bund. Melder man sig ind senest 14 dage efter endt studie, er man berettiget til dagpenge måneden efter, at uddannelsen er afsluttet. 14 dages reglen giver de danske studerende markant bedre forhold som nyuddannet, end det ses i andre lande.

6-ugers jobrettet uddannelse

Hvis den nyuddannede har været ledig i mere end 5 uger, får vedkommende ret til 6-ugers gratis jobrettet uddannelse. For at kunne blive berettiget til det, skal man være have en kort videregående uddannelse med erhvervserfaring, være faglært eller ufaglært. Mange nyuddannede har erhvervserfaring og vil få mulighed for at benytte tilbuddet. Der er stort frit valg i forhold til kurser. Det er sågar også muligt at få kørekort til truck, der er velset i mange jobs. Ønsker man at dygtiggøre sig inden for markedsføring, salg og kommunikation er det også muligt. Det er en helt unik mulighed vi har i Danmark, hvor de nyuddannede har mulighed for at finpudse sine kompetencer og blive mere værd på arbejdsmarkedet.

På nogle uddannelser er der rigtig store chancer for at stå med et job kort tid efter, at man har afsluttet sin uddannelse. Er man ikke så heldig, står man altså ikke helt på bar bund, når man er dansk statsborger.