Diverse nyheder

Hvordan kommunikerer man i EU

Den Europæiske Union er en enestående organisation, der består af 28 medlemsstater, som samarbejder om en række spørgsmål. En af de vigtigste måder, hvorpå dette samarbejde finder sted, er gennem kommunikation.

tekster er det primære kommunikationsmiddel i EU. De bruges til at kommunikere mellem medlemsstaterne, mellem institutionerne og mellem embedsmænd og borgere. tekster er en vigtig del af EU’s arbejde, da de dokumenterer de beslutninger, der er blevet truffet, og giver mulighed for gennemsigtighed og ansvarlighed. Klik her og læs mere.

tekster kan opdeles i to kategorier: formelle tekster og uformelle tekster. Formelle tekster er de tekster, der vedtages af EU’s institutioner, f.eks. traktater, lovgivning og officielle erklæringer. De uformelle tekster omfatter korrespondance, e-mails, mødereferater og udkast til tekster.

Selv om tekster er det primære kommunikationsmiddel i EU, er det ikke det eneste. Andre kommunikationsmidler er bl.a. personlige møder, telefonopkald, videokonferencer og sociale medier.