Diverse nyheder

Hvornår er det nødvendigt at udskifte støddæmpere på din bil?

For den bekymrede lægmand i henseende til ens bils ve og vel, er der undertiden meget at forholde sig til. Det kan  sommetider være svært at finde ud af, hvornår en specifik del af bilen er rede til at blive udskiftet. Besidder man samtidig ikke en indgående viden om biler, og automekanik i det hele taget, er gode råd dyre. Og ikke bare rådene, men den samlede regning hos automekanikeren.

En skade, der kunne have været afværget i tide, kan vise sig meget dyr i drift. Hvad angår udskiftning af støddæmpere på bilen, er der visse tegn man kan forsøge at holde sig for øje, så man kan få det gjort på det rette tidspunkt. Et andet relateret spørgsmål er naturligvis hvor meget sådan noget koster. Begge spørgsmål vil kort og præcist behandles her.

En støddæmpers funktion og tegnene på slitage

De fleste med forstand på biler vil i forhåbentligvis letforståelige vendinger påpege, at støddæmpernes funktion har noget med kørekomforten og bilens sikkerhed at gøre. Støddæmperne er vigtige for komforten i den henseende, at de hjælper bilen med at glide og køre stabilt, når der opstår forhindringer på vejen.

Disse er ofte diverse bump eller huller, som gør vejen ujævn. At støddæmpere er med til, at denne ujævnhed ikke har indvirkning på kørslen, betegnes også med at de er chokabsorberende. Det er når de taber denne funktion, at de skal udskiftes. Måden dette fornemmes på, tabet af denne funktion, er ved at bilen i dé sammenhænge, hvor den skulle holde sig stabilt på vejen, begynder at vippe. Denne vippen må aldrig forekomme, da det er et klart tegn på slitage. Fornemmes dette i meget udtalt grad, er det på høje tid at skride til handling.

Hvad det koster at udskifte støddæmpere

Når det ser ud til, at tiden er ved at være inde til at udskifte sine støddæmpere, præsenteres man for et andet presserende spørgsmål: prisen. Støddæmpere varierer i pris, ligesom alle andre mekanisme anordninger, i henhold til kvalitet. Derudover kan det være tilfældet at særlige støddæmpere kun, eller i al fald ofte, anvendes af bestemte bilfabrikanter.  Dermed kan man finde et meget varierende prisleje blandt de forskellige bilmærker.  Desuden er det ikke nødvendigvis sikkert at en udskiftning af støddæmpere nødvendigvis skal foretages på begge ender af bilen.

Taget disse generelle betragtninger in mente, er der dog nogle omtrentlige prisangivelser, som de fleste kan orientere sig efter. Ved udskiftninger af to eller flere udvalgte bilmærker bevæger prisen sig omkring 3000 kr., med en typisk prisdifferens på 200 kr. de enkelte imellem. Dette er som sagt et skøn der udelukkende tager hensyn til udskiftning af støddæmperne, og ikke de skader, som en forsinket udskiftning ville kunne have frembragt. Hyppigheden og prisen angående udskiftning af støddæmpere må derfor ses i henhold til disse skiftende omstændigheder. Mange gode muligheder for tilbud eksisterer dog i dette regi, og med den rette hjælp vil denne væsentlige reparation kunne gøres billigt og med mangeårigt udbytte.