EU

Ja eller nej til EU?

Skal Danmark forblive i EU, eller bør vi forlade unionen? Dette spørgsmål er blevet diskuteret lige siden Danmark blev optaget i det daværende EF i 1973. Det er i høj grad et politisk spørgsmål, og spørgsmålet om for og imod EU afhænger af de politiske øjne, der anskuer det. Fortalerne for EU taler om, at grænseoverskridende problemer såsom klimakrisen og migration kun kan løses i fællesskab. Et argument imod EU er, at Danmark afgiver alt for meget suverænitet til EU.

Læs med i denne artikel og bliv klogere på, hvorvidt vi bør sige ja eller nej til EU.

Øget eller mindsket suverænitet?

Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal have mere eller mindre EU, handler især om diskussionen om suverænitet. Modstanderne af EU vil påstå, at Danmark mister suverænitet som land ved at være med i unionen. Dette skyldes, at Danmark afgiver en del suverænitet ved at være med i samarbejdet, da der for eksempel træffes mange beslutninger i EU, der påvirker dansk lovgivning. Der kan derfor være en bekymring for, om EU i sidste ende bestemmer for meget over dansk lovgivning og politik.

Tilhængerne af EU-projektet vil derimod hævde, at Danmark faktisk vinder en form for suverænitet ved at være med i EU. Man skelner her om formel- og reel suverænitet; den formelle suverænitet vil måske blive mindsket ved at indgå i samarbejdet, men Danmark kan i sidste ende vinde mere reel suverænitet.

Danmark er et forholdsvis lille land, men ved at være med i EU, kan Danmark få mere medbestemmelse på forskellige områder. Dette er, hvad tilhængerne af EU vil hævde.

Grænseoverskridende problemer bør løses i fællesskab

Et andet argument for, at Danmark bør sige ja til EU, er, at der i dag findes forskellige grænseoverskridende problemer, der kan kun kan løses i fællesskab mellem landene. Dette kunne for eksempel være klimakrisen; den globale opvarmning kender nemlig ikke til landegrænser. Alle lande står med et ansvar for at løse klimakrisen, for det kan kun gøres i fællesskab, hvis alle lande hjælper.

Her bliver EU et sted, hvor det er muligt at samarbejde om at løse denne krise. For når det kommer til klimakrisen, vil det på den lange bane være bedst, hvis landene indgår et samarbejde om at løse krisen sammen. Det kan nemlig være svært for Danmark som nation at løse det hele selv.

Truer EU det nationale fællesskab?

Modstanderne af EU vil derimod påstå, at EU i sidste ende truer det nationale fællesskab i Danmark. Der kan være en frygt for, at de danske værdier og traditioner vil blive glemt til fordel for de europæiske. EU kan således være med til at true det nationale fællesskab i Danmark, fordi det danske fællesskab ofres.

Det kan samtidig også være en trussel mod Danmark, at Danmark mister national selvbestemmelse ved at være med i EU. Danmark skal indordne sig forskellige aftaler med andre lande, og danskerne kan på denne måde blive underlagt europæisk lovgivning. Modstandere vil derfor påstå, at EU i sidste ende kan være en trussel mod det nationale fællesskab i Danmark.

Write A Comment