Diverse nyheder

Kom af med de ubudne skadedyr

Skadedyr er ikke det man har allermest lyst til at have rendende omkring sig, men at komme af med problemet, kan være noget af en lang og krævende opgave. Skadedyrsbekæmpelse foregår nemt og effektivt med hjælp fra professionelle. Der er ingen grund til at klare skadedyrsbekæmpelsen selv, når der er andre der står klar til at give en kyndig hånd og gøre brug af deres viden og erfaringer på området.

Hvad er skadedyr?

Alle dyr der generer mennesker, betegnes som skadedyr. Derfor er der også en bred vifte af dyr, der kan have negativ betydning for mennesker og dermed være til skade eller om ikke andet, højest uønskelige. Der er skadedyr der gennem deres færden gør skade på deres omgivelser som eksempelvis bygninger med træværk, interagerer uhensigtsmæssigt med fødevarer eller udgør en sundhedsmæssig risiko for mennesker. Skadedyr inddeles i forskellige grupper, afhængigt af deres betydning overfor mennesker;

Irriterende skadedyr, konkurrerende skadedyr, opportunister der har tillært sig at færdes i menneskers nærmiljø, rovdyr og sygdomsspredende skadedyr. Nogle dyrearter hører ind under flere kategorier og indenfor hver en gruppe, findes der dyrearter som opholder sig i Danmark og kan være en gene for mennesker der ønsker disse fjernet. Skadedyr er vidt forskellige og har hver deres mekanismer i deres færden, derfor skal de også bekæmpes på hver deres vis.

Hvordan kommer man af med skadedyr?

Skadedyr er forskellige og der findes mange forskellige dyrearter der indgår under betegnelsen. Derfor er det også vidt forskelligt, hvordan man med stor succes kan eliminere tilstedeværelsen af skadedyr. Hvis du oplever skadedyr i dit hjem eller i nærheden af hjemmet, så er det mest hensigtsmæssige at kontakte en professionel og autoriseret skadedyrsbekæmper, der har kendskab til at tilvejebringe de forskellige typer af skadedyr på en ordentlig vis.

Professionelle skadedyrsbekæmpere kan identificere de forskellige skadedyr og finde frem til den bedste og skræddersyede løsning i dit tilfælde. Det er vigtigt at skadedyrene bekæmpes på en sådan vis, at det er i overensstemmelse med de regler der er på området, ligesom at der kun bør anvendes professionelle til at håndtere eventuelle kemikalier og rådgive dig omkring eventuel restriktiv færden på området efterfølgende. Med den rette hjælp er det muligt at komme skadedyrene til livs på en miljørigtig og effektiv måde, der ikke skaber nye skader som følge af udførslen.

Har du set tegn på rotter?

Rotter er en af de skadedyr der er mest almindelige i de danske hjem. De kan gnave sig mere eller mindre igennem alt og forplanter sig godt i mere eller mindre alle miljøer, da de er ganske hårdføre overfor omgivelserne og formerer sig hurtigt. Rotter kan bekæmpes med hjælp fra skadedyrsbekæmpere, men det er først og fremmest vigtigt og lovpligtigt at du kontakter kommunen.

De har krav på at følge op på din rotte-anmeldelse og en rotte-bekæmper vil hurtigt besøge dig, hvorefter du har pligt til at følge de råd der kommer som følge af besøget. Jo hurtigere du kontakter din kommune når du ser tegn på rotter, jo bedre er det. Jo hurtigere du kommer problemet til livs, jo mindre skade når rotterne at lave på omgivelserne, som i sidste ende er dig der står til ansvar for at udbedre.