Diverse nyheder

Tagrensning af tagrender i storbyen

Uanset hvor du bor er det vigtigt at få renset boligens tagrender. Især op til efterårets og vinterens mange storme.

Nedfaldne blade og grene kan stoppe tagrenderne og forhindre, at vandet fra taget ikke kan komme væk og derfor vil finde andre måder at komme væk på, med store konsekvenser for huset.

Alligevel kræver det noget særligt at rense tagrender i storbyen, da husene ofte står tættere og derfor er det svære at komme rundt om bygningen og op til tagrenderne.

Tagrensning i storbyen

Det er selvfølgelig ikke alle boligerne, der er lige svære at få renset tag på, men mange af de gamle etagebygninger, som findes f.eks. i København, hænger sammen med naboejendommen, som nødvendigvis ikke har samme ejer. Samtidig kan det besværliggøre selve tagrensningen, da det ikke er til at komme op med en lift og rense tagrenderne.

I stedet kan det være nødvendigt at få sat et stillads op, for at kunne rense tagrenderne. Noget der koster og tager langt mere tid end det ellers gør.

Hvorfor er det vigtigt at få renset tagrender

Det er vigtigt at sørge for, at ens hus eller lejlighedskompleks får renses tag og tagrender jævnligt. Især hvis der står store træer, som om efteråret taber sine blade og stopper tagrenderne. Ud over blade fra træerne, er der også vigtigt at få fjernet alger og mos.

Hvis ikke taget og tagrenderne er renset, har vandet svære ved at komme væk fra huset og i stedet finde andre måder at komme væk. Det kan være ned og under taget eller ned langs facaderne, hvor det det kan ødelægge murene, trænge ind igennem vinduer og døre og forårsage råd og svamp.

Vandet kan også trænge ind i kælderen eller få husets sokler til at erodere. Det er derfor en god ide at få renset tagrenderne, også selvom det kan være mere besværligt at få gjort i storbyerne.

Kan man selv rense sine tagrender

Som udgangspunkt er det ikke noget problem selv at klare Rensning af tagrender. Især på 1 plans huse. Er det et større opgave eller er der flere etager kan det være en fordel at få en professionel tagrenser til at rense taget og tagrenderne. Ikke alene har de erfaringen, de har også det rette udstyr. Husk at sikre at det er en der har en grøn profil og bruger miljøvenlige rengøringsmidler, ellers kan du risikere at få ødelagt din have.

En professionel tagrenser har som nævnt det rette udstyr og er vant til at rense tag. Hermed er risikoen for at evt. løse tagsten findes og kan sættes på plads inden det bliver et alvorligt problem med vand, der kommer ind under taget og kan ødelægge hele tagkonstruktionen.

Ud over at tagrenderne skal være rene, er det vigtigt at sikre at de sidder rigtigt og evt. bliver udskiftet, hvis der er huller, samt at forseglingerne er i orden og tætte, så vandet bliver ledt ned i kloakken.