Diverse nyheder

Ventilation; den sikre industriløsning

At holde et godt og sundt indeklima på arbejdspladsen er en essentiel del af et behageligt arbejdsmiljø. Er indeklimaet dårligt og er der ikke lagt vægt på en god ventilation, så giver det både ringere velvære for medarbejderne og det kan i visse tilfælde være sundhedsskadeligt. Den gode arbejdsplads har et godt ventilationssystem hvad enten der en produktionshal eller en kontorplads.

En optimering af ventilationen er ikke blot bedre for indeklimaet, den kan faktisk være med til at forbedre den samlede arbejdsindsats for virksomheden.

Bedre komfort med en god ventilation

Ventilationssystemer kan tjene mange formål, og et af de helt centrale formål er at skabe bedre komfort i det pågældende rum, hvor ventilationen skal sættes op.

Ventilation er afgørende for at skabe en god og cirkulerende luft i et lokale eller en større produktionshal. Er luften eksempelvis dårlig i et kontorlokale, så kan det give en dårlige arbejdsindsats de kontorarbejderne. En dårlig luft sænker koncentrationsevnen og medfører således mindre gode resultater hvad produktionen angår.

Også i forbindelse med klasselokaler, hvor læring er en essentiel del af hverdagen, der kan dårlig luft og dårlig ventilation betyde at der ikke opstilles de bedste rammer for god læring. Man lærer bedre, når hjernen får nok samt frisk luft, og det gør det bedst, hvis det pågældende lokale er udstyret med god ventilation som både kan tjene sit formål om sommeren og om vinteren, når vinduer skal holdes lukkede.

Procesventilation; et krav fra miljøstyrelsen

Selvom at det er vigtigt med komfortabel ventilation i kontorlokaler og klasselokaler, så er det ikke blot vigtigt men også et lovkrav at indføre ventilationssystemer i virksomheder, hvor der arbejdes med maskineri som kan frigive skadelige partikler.

I store produktionshaller hvor der eksempelvis svejses, arbejdes med træ eller hvor røg fra olie kan forekomme, der er det vigtigt og et krav at disse partikler tages hånd om med de rette udsugningsapparater.

Her bliver ventilationen mere vigtig end normalt, da en utilstrækkelig udluftning faktisk kan resultere i sundhedsproblemer for de mennesker der opholder sig og arbejder i de pågældende lokaler.

Det er således ikke uden betydning at man som arbejdsgiver eller virksomheder kender til reglerne for ventilation for sin pågældende arbejdsplads, og at man derved kan overholde de opstillede regler, da det både betyder at man slipper for bøder samt sikre ens medarbejdere fra at få gener forbundet med partiklerne i luften.

Træstøv, svejserøg, metalspåner og slibestøv er uundgåelig i en lang række erhverv, og man kan ikke arbejde uden deres tilstedeværelse. Men de kan gøre stor skade på de mennesker der arbejder med dem, og man bør som arbejdsgiver ikke underkende vigtigheden af et professionelt produceret og monteret ventilationssystem uafhængigt af hvilken specifik produktion ens fagområde dækker.