Uncategorized

Corporate kommunikation i en EU-verden

Siden 1972, hvor Danmark blev medlem af EU, på det tidspunkt EF, har det europæiske indre marked været et af de vigtigste markeder for Danske virksomheder. Det er der vi eksporter allermest til, og det er et af de første områder virksomheder overvejer at udvide til. Det betyder også, at det er altafgørende for en dansk virksomhed at have et kendskab til corporate communication and stakeholder analysis i hele EU-verdenen. Selvom vi alle er del af samme union, er der nemlig stadig store kulturelle forskelle, der kan betyde knald eller fald for en virksomhed, der ønsker at bevæge sig uden for de danske grænser.

Derfor er corporate communication vigtigt for virksomheden i udvikling

For at kunne udforske corporate communication i EU-verdenen, kræver det dog først og fremmest, at vi er på samme side om, hvad corporate communication dækker over. Corporate communication er nemlig for mange blevet en akademiseret og fuldstændig meningsløs term. Det er forståeligt, da corporate communication er en paraplyterm, der dækker over meget. Det er dog også en ærgerlig udvikling, da corporate communication, brugt rigtigt, kan være en vigtig ting at forstå for en virksomhed. Kort fortalt handler corporate communication nemlig om alle typer kommunikation udøvet af en virksomhed. Når man taler om corporate communication handler det derfor ofte om, hvordan man, som virksomhed, får sin kommunikation til at flugte med sit brand, og hvad der i det hele taget bør regnes for corporate communication.

Corporate communication- Gør ideer til virkelighed

Hvis man er i færd med at bevæge sig ind på det europæiske marked, må svaret på sidstnævnte spørgsmål være, at alt hvad virksomheden gør bør regnes for kommunikation. Derfor bør det også overvejes strategisk med de værktøjer corporate communication giver. Er du eller dine medarbejdere ikke selv særligt velkendte med den slags, kan der ligge enorm værdi i at hyre andre til at stå for corporate communication. Særligt når I bevæger jer ind på et fremmed marked som en større virksomhed, vil alle jeres handlinger ses som kommunikation af jeres brand. Derfor er det afgørende at have værktøjer fra corporate communication i brug og i det hele taget bare tænke corporate communication som et samlet hele. Corporate communication handler nemlig ikke først og fremmest og akademiske gloser på fremmedsprog eller lange, tørre møde.

I stedet handler det om, hvordan du og ledelsen kan tage ideerne i jeres hoved og gøre dem til virkelighed. Den slags sker nemlig kun ved god og hensigtsmæssig kommunikation i både internt og eksternt regi. En god virksomhedskultur og god kommunikation til den enkelte medarbejder betyder at arbejdet bliver udført rigtigt og effektivt. Corporate storytelling får forbrugeren til at blive lige så begejstrede for jeres produkt eller service som I er, og god krisekommunikation sikrer, at den uundgåelige krise ikke bliver jeres endeligt. Alt den slags kræver dog et godt greb om corporate communication, hvorfor det endnu en gang er værd at nævne fordelen ved at hyre nogle til at tilse det alene.

Write A Comment