Handel

Om at sidde i bestyrelsen i en andelsboligforening

Hvad handler det egentlig om, når man sidder i bestyrelsen i en andelsboligforening? Det er mere end bare tal og vedligeholdelsesplaner. At være en del af bestyrelsen i sin andelsboligforening kan være rigtig spændende og givende på længere sigt. Her møder du mennesker fra andelsboligen, du måske ikke vil have mødt ellers. Derudover har du en glimrende mulighed for at tage aktiv del i din andelsbolig. Du får også masser af erfaring ved at sidde i en bestyrelse, som du kan bruge, når du skal søge jobs. Det er et rigtigt spændende arbejde at sidde i bestyrelsen, og nu kan du blive lidt klogere på, hvad man egentlig laver.

Hvad går det ud på?

Som en del af bestyrelsen i en andelsforening, skal man være med til at kigge på vedligeholdelsesplaner, planlægning af drift af ejendommen og muligvis også andre små reparationsopgaver. Det er derfor en alsidig post, hvor man kommer til at kende meget til den andelsboligforening, man bor i.

Derudover står bestyrelsen også for at sager omkring udlejning eller andre ejendomsmæssige opgaver. Det kan også være eventuelle klager eller hvis nogle mangler at betale. Slutteligt står bestyrelsen også for ansættelse af viceværter.

De fleste bestyrelser er gode til at uddelegere opgaver, så alle har mulighed for at gøre deres. Du skal altså ikke være bange for, at man som formand kommer til at sidde med det hele. Bestyrelsen er vigtig som en helhed.

Vedligeholdelsesplaner og økonomi

Meget af det ved at sidde i bestyrelsen kommer til at handle om andelsboligens daglige virke. Det hele skal kunne køre rundt. Derfor er det også smart at have en vedligeholdelsesplan til andelsboligforeningen.

Med en vedligeholdelsesplan får bestyrelsen et overblik over ejendommens tilstand, og hvad der skal vedligeholdes i øjeblikket. Herunder kommer der også et budget, som skal tages højde for. Der er altså i høj grad tale om, at man sidder med næsen i en masse tal. Det er dog stadig spændende at have en indflydelse på, hvad der kommer til at ske rundt omkring i andelsboligforeningen.

Ønsker du at være en del af din bestyrelse?

Har det givet dig blod på tanden, og ønsker du at være en del af bestyrelsen i din andelsboligforening? Så er det bare med at stille op til jeres næste generalforsamling. Alle kan nemlig stille op. Du behøver ingen tidligere erfaring. Til bestyrelsesposter handler det blot om, hvor engageret du ønsker at være i andelsboligen.

Til generalforsamlingen vælges én formand og to til fire øvrige bestyrelsesmedlemmer. Man bliver valgt til en periode på 2 år, og herefter skal der være en ny generalforsamling. Til det første interne møde bliver næstformand, sekretær og kasserer også valgt. De fleste steder har man også suppleanter, der skal kunne træde til.

Det er altså et spændende arbejde, som du har mulighed for at give dig i kast med. Det giver dig gode kompetencer, som du kan bruge fremover i dit liv. Og så får du mulighed for at få mere indflydelse der, hvor du bor.